•  (536) 495-1751
  •  info@nigsaatik.com
Atık Kodlarımız
Atık Kodlarımız
120120 Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
150110 Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
150111 Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar 150202 Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
160107 Yağ filtreleri
160121 16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
170409 Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
170410 Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
191211 Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) Dosya İndir
Copyright 2021 - Niğsa Metal Geri Dönüşüm - Firma Ünvanı - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2021 - Niğsa Metal Geri Dönüşüm - Firma Ünvanı - Tüm Hakları Saklıdır